سازو کارهای ‏بیرونی مهار قدرت ‏سیاسی در نظام ‏مردم سالاری دینی
65 بازدید
محل نشر: چاپ و ‏نشر مروج سال ‏1385‏
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی